முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
 
Search Keywords
 
 
   
 
Latest List
   
Maithili Jewellers...
(2014-03-29)
Vani Jewellary...
(2014-03-29)
Manchu Jewellary...
(2014-03-29)
Tharan Jewellary...
(2014-03-29)
Sri Suseela Jewellary...
(2014-03-29)
A.R.A Jewellary...
(2014-03-29)
Jeya\'s Jewellary...
(2014-03-29)
Vigneswary Jewellary...
(2014-03-29)
 
Categories
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 
Personal Care & Service (0)
ALL (0),
 
Medical Clinics & Pharmacy (2)
ALL (2),
 
Business (106)
ALL (106),
Electrail & Electronic Shops (4), Textiles (1), Whole sale centers (0), Food & Dring Parlour (5), Hardware Shops (0), Book Shops&Stationary (3),
 

Travel Agents & Ticketing Agents (20)
ALL (20),
Bus Booking (9), Air Tickting (3), Courier Service (6),
 
Educational Institutes (58)
ALL (58),
Preschool Day / Care Centre (1), Tutorials (1), language institutes (7), IT (28), Higher Studies (19), GCE Advanced Level  (2),
 
Hotels & Restaurants (46)
ALL (46),
Rooms (13), Restaurants (15), Hotels (18), More..
 

Medias (4)
ALL (4),
Web Media (0), Telivision (1), Radio (0), Print Media (3),
 
Financial Services (71)
ALL (71),
Bank (71), More..
 
Saloons &Beauty Parlors (10)
ALL (10),
More..
 

Digtel Printers (13)
ALL (13),
More..
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Thinakkural News Pap...watch_eye 821
(2013-02-11)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 681
(2013-02-11)
Valampurii News Pape...watch_eye 632
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 532
(2013-02-13)
commercial bank/CHUN...watch_eye 441
(2013-02-16)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 409
(2013-02-13)
Dream Travels and To...watch_eye 377
(2013-02-11)
commercial bank/JAFF...watch_eye 351
(2013-02-16)
commercial bank/NELL...watch_eye 334
(2013-02-16)
Bank of ceylon /Chun...watch_eye 322
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 312
(2013-02-13)
Peoples bank/ Kann...watch_eye 290
(2013-02-15)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.