முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Search Result
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Royal Medical Centre
More...
 
Number of views : 433
Address : 154, Hospital Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 077-6544731
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Green Life Dental Surgery
More...
 
Number of views : 416
Address : Maruthanarmadam, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 077-5443779
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 365
Address : Manthikai, Point Pedro, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-2263261,021-2263262
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 273
Address : Thellipalai, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-3212614
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 283
Address : Kandy Road, Chavakachcheri, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-2270032,021-3215429,021-3216029
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 193
Address : Valvettithurai, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-2263530
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 155
Address : Pungudutivu, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-3205759
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 150
Address : Atchchuvely, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021-3215430,021-3216037
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 153
Address : Karainagar, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021-3216573
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 149
Address : Karainagar, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-3216573
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Thinakkural News Pap...watch_eye 3538
(2013-02-11)
Uthayan News Paper...watch_eye 3504
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 3348
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2499
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2370
(2013-02-13)
Jaffna College Under...watch_eye 2366
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2276
(2013-02-13)
Advanced Technologic...watch_eye 2100
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 1912
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1907
(2013-02-11)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1759
(2013-02-14)
Thirumurugan Com Net...watch_eye 1688
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.