முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Search Result
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Royal Medical Centre
More...
 
Number of views : 664
Address : 154, Hospital Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 077-6544731
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Green Life Dental Surgery
More...
 
Number of views : 606
Address : Maruthanarmadam, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 077-5443779
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 479
Address : Manthikai, Point Pedro, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-2263261,021-2263262
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 374
Address : Thellipalai, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-3212614
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 398
Address : Kandy Road, Chavakachcheri, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-2270032,021-3215429,021-3216029
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 293
Address : Valvettithurai, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-2263530
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 242
Address : Pungudutivu, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-3205759
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 250
Address : Atchchuvely, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021-3215430,021-3216037
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 244
Address : Karainagar, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021-3216573
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 240
Address : Karainagar, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-3216573
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 4671
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4295
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4067
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3277
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 2917
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2827
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2816
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2613
(2013-02-13)
Arrul Global Express...watch_eye 2342
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2300
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2125
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2089
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.