முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Search Result
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
airtel
More...
 
Number of views : 167
Address : Hospital Rd, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 0755 555 555
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Ambigai Jewellers
More...
 
Number of views : 193
Address : 34a Kasthuriyar Road, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021 222 25 38
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Ambikai Nagai Malikai
More...
 
Number of views : 181
Address : 122 Kasthuriyar Road Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021 222 84 44
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Ayankaran Nakai Maalikai
More...
 
Number of views : 171
Address : 02,Stanly Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 222 34 79
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Aakash Jeweller Shop
More...
 
Number of views : 187
Address : Main Street, Chankanai. ,
Srilanka
Tel : 077 92 76 188
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Aksha Nagai madam
More...
 
Number of views : 196
Address : 34 Kasthuriyar road, jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 22 24 324
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Amman Jewellers Shop
More...
 
Number of views : 200
Address : Hospital Road, Maanippai. ,
Srilanka
Tel : 077 33 69 444
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Ambal Print centre
More...
 
Number of views : 187
Address : Main street Chankanai ,
Srilanka
Tel : 077 62 49 060
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Andru Printers
More...
 
Number of views : 202
Address : Uppumadam Junction Kondavil ,
Srilanka
Tel : 021 459 0268
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Arantha Stores
More...
 
Number of views : 211
Address : Kandy road, Kodikamam. ,
Srilanka
Tel : 021 373 72 10
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Thinakkural News Pap...watch_eye 3356
(2013-02-11)
Uthayan News Paper...watch_eye 3185
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 3000
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2375
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2211
(2013-02-13)
Jaffna College Under...watch_eye 2190
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2160
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 1775
(2013-02-14)
Advanced Technologic...watch_eye 1761
(2014-02-05)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1708
(2013-02-11)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1662
(2013-02-14)
Thirumurugan Com Net...watch_eye 1594
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.