முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Search Result
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
airtel
More...
 
Number of views : 386
Address : Hospital Rd, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 0755 555 555
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Ambigai Jewellers
More...
 
Number of views : 372
Address : 34a Kasthuriyar Road, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021 222 25 38
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Ambikai Nagai Malikai
More...
 
Number of views : 341
Address : 122 Kasthuriyar Road Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021 222 84 44
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Ayankaran Nakai Maalikai
More...
 
Number of views : 337
Address : 02,Stanly Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 222 34 79
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Aakash Jeweller Shop
More...
 
Number of views : 379
Address : Main Street, Chankanai. ,
Srilanka
Tel : 077 92 76 188
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Aksha Nagai madam
More...
 
Number of views : 383
Address : 34 Kasthuriyar road, jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 22 24 324
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Amman Jewellers Shop
More...
 
Number of views : 364
Address : Hospital Road, Maanippai. ,
Srilanka
Tel : 077 33 69 444
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Ambal Print centre
More...
 
Number of views : 351
Address : Main street Chankanai ,
Srilanka
Tel : 077 62 49 060
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Andru Printers
More...
 
Number of views : 392
Address : Uppumadam Junction Kondavil ,
Srilanka
Tel : 021 459 0268
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Arantha Stores
More...
 
Number of views : 412
Address : Kandy road, Kodikamam. ,
Srilanka
Tel : 021 373 72 10
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 6017
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 5259
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4796
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3841
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 3385
(2014-02-16)
Jaffna College Under...watch_eye 3227
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 3093
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2984
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2801
(2013-02-13)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2564
(2013-02-14)
Sri Murugan Communic...watch_eye 2553
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2515
(2013-02-14)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.