முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Search Result
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Mobitel (pvt) ltd
More...
 
Number of views : 266
Address : Stanly Rd, Jaffna 40000 ,
Srilanka
Tel : 071 275 5777
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Maithili Jewellers
More...
 
Number of views : 2032
Address : 89,Kasthuriyar Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 222 79 02
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Manchu Jewellary
More...
 
Number of views : 459
Address : Main Street, Point Pedro ,
Srilanka
Tel : 077 53 96 723
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Murukan Nakai Malikai
More...
 
Number of views : 266
Address : Kandy Road, Chavakachcheri. ,
Srilanka
Tel : 077 02 13 217
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
M.T.S. Jewellery Workshop
More...
 
Number of views : 400
Address : Dr Subramanoam Road, Chunnakam. ,
Srilanka
Tel : 077 66 80 446
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Murukan Jewellers
More...
 
Number of views : 283
Address : Chavakachcheri ,
Srilanka
Tel : 077 56 59 888
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Menaka Printers
More...
 
Number of views : 283
Address : 456 KKS Road Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021 222 9468
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Mithlai Book shop
More...
 
Number of views : 316
Address : Kali Kovil Road, Kodikamam. ,
Srilanka
Tel : 077 21 79 560
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
MMS Electronic Center
More...
 
Number of views : 358
Address : Bus Stand, Kodikamam. ,
Srilanka
Tel : 077 40 64 246
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Mangoes Veg Indian Restaurent
More...
 
Number of views : 288
Address : No 34, Temple Road, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021 222 8294
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5350
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4787
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4408
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3607
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 3102
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 2993
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2925
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2916
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2734
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2422
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2349
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2164
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.