முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Search Result
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Sriganesa Clinic
More...
 
Number of views : 221
Address : Bus Stand, Kodikamam. ,
Srilanka
Tel : 077 96 72 435
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Srilanka Telecom
More...
 
Number of views : 225
Address : Pannai Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 2222231
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
SLT Teleshop Jaffna
More...
 
Number of views : 400
Address : MPCS Building, KKS Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-2222249
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Sunrice Medi Clinic
More...
 
Number of views : 245
Address : No: 388, Hospital Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-2226069, 077-5598006
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Sri Suseela Jewellary
More...
 
Number of views : 410
Address : Main Street, Point Pedro. ,
Srilanka
Tel : 077 72 10 206
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Siva Jewellary
More...
 
Number of views : 254
Address : Main Street, Point Pedro. ,
Srilanka
Tel : 021 321 26 28
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Sri Ram Jewellers
More...
 
Number of views : 370
Address : 193Kasthuriyar Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 222 83 34
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Sri Nathiya Nakai Maalikai
More...
 
Number of views : 285
Address : 21/7,Stanly Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 222 27 09
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Sri Nathiya Jewellers
More...
 
Number of views : 1936
Address : 83,Kasthuriyar Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 222 67 44
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Siyanas Gold House
More...
 
Number of views : 242
Address : 77,Kasthuriyar Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 222 95 75
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5564
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4985
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4597
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3676
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 3172
(2014-02-16)
Jaffna College Under...watch_eye 3161
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2955
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2951
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2761
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2464
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2460
(2013-02-14)
Sri Murugan Communic...watch_eye 2317
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.