முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Search Result
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Vel Pharmacy
More...
 
Number of views : 157
Address : Vel Pharmacy Kodikamam ,
Srilanka
Tel : 077 66 02 297
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Vani Jewellary
More...
 
Number of views : 315
Address : Main Street, Point Pedro. ,
Srilanka
Tel : 077 89 93 696
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Vigneswary Jewellary
More...
 
Number of views : 276
Address : Main Street, Point Pedro. ,
Srilanka
Tel : 077 13 76 635
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Vithusha Jewellers
More...
 
Number of views : 150
Address : Point Pedro Road, Valvedditturai ,
Srilanka
Tel : 077 49 14 325
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Vaishnavi Nakai Punka
More...
 
Number of views : 174
Address : Main Road, Nelliyady. ,
Srilanka
Tel : 021 373 57 45
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Vijaya jewellery
More...
 
Number of views : 147
Address : No.116, Kandyroad, Chavakachcheri. ,
Srilanka
Tel : 077 64 85 553
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Velmurugan Nakai Malikai
More...
 
Number of views : 203
Address : Kali Kovil Road, Kodikamam. ,
Srilanka
Tel : 077 61 40 859
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Vighash Rest and Hotel
More...
 
Number of views : 212
Address : 15/15,Kandy Road, Chavakachcheri. ,
Srilanka
Tel : 021 720 0139
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Vivekananda Accadamy
Foreign lanquage centre
More...
 
Number of views : 219
Address : 221/1, Power House Road, Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021 222 0393
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Varani Booking Centre
Jaffna - Colombo -Jaffna A/C Buses Tip Top Thinakaran Annai Muthumary S.P.S Express N.C.G Express < Jaffna to Soisapura > Venkadeswara < Jaffna to Soisapura > Pillaiyar Travels Avro Travels Vayuputhira Adjustable (Colombo) Safe Travels Thaas Express Tip Top Travels Jethusan Travels S.P.S Express Semi Luxary(Colombo) N.C.G Travels < K.K.S to Soisapura > K.T.T Travels S.D.R Travels Vijay Travel
More...
 
Number of views : 463
Address : # 177,Subash Cafe Building ,Hospital Road,Jaffna ,
Srilanka
Tel : 0777917691 / 0776048921 / 0771531406 / 07764
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Thinakkural News Pap...watch_eye 3465
(2013-02-11)
Uthayan News Paper...watch_eye 3386
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 3213
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2453
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2298
(2013-02-13)
Jaffna College Under...watch_eye 2297
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2226
(2013-02-13)
Advanced Technologic...watch_eye 1946
(2014-02-05)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1867
(2013-02-11)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 1849
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1721
(2013-02-14)
Thirumurugan Com Net...watch_eye 1653
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.