முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Medias >> Print Media
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Uthayan News Paper
Daily Tamil News Paper From Jaffna Sri Lanka.
More...
 
Number of views : 5350
Address : 361, Kasthuriyar Road, Jaffna,
Srilanka
Tel : 0094 21 567 9944
 
 
Valampurii News Paper
Tamil Daily News Paper From Jaffna
More...
 
Number of views : 4787
Address : No 3, 2nd Lane, Brown Road, Jaffna,
Srilanka
Tel : 0094 21 222 3378
 
 
Thinakkural News Paper
An Independent Daily Voice in Tamil
More...
 
Number of views : 4408
Address : 336, KKS Road, Jaffna,
Srilanka
Tel : 0094 21 222 5867
 
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5350
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4787
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4408
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3607
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 3103
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 2995
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2925
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2917
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2735
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2422
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2349
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2164
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.