முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Hotels & Restaurants >> Hotels
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
S.R Hottel
A/C ,non A/C room are available
More...
 
Number of views : 276
Address : Ponit Pedro road, Nelliyady,
Srilanka
Tel : 077 22 47 512
 
 
Green Hottel
A/C non A/C rooms are available here
More...
 
Number of views : 345
Address : Point Pedro Road, Nelliady, Jaffna,
Srilanka
Tel : 077 12 37 733
 
 
Saravana Hotel
A/C nonA/C rooms are available here
More...
 
Number of views : 267
Address : Point Pedro Road, Nellyady. ,
Srilanka
Tel : 077 35 66 000
 
 
Saravana Hotel
A/C non A/C rooms are available here
More...
 
Number of views : 274
Address : Jaffna Road, Nelliady ,
Srilanka
Tel : 077 85 94 161
 
 
greedy\'s Hotel
More...
 
Number of views : 297
Address : No 205 Kasthuriyar Road Jaffna,
Srilanka
Tel : 077 77 14466
 
 
Hotel clock tower
More...
 
Number of views : 299
Address : No 45 Muneeswaran Road Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 221 9559
 
 
Jaffna Palace Hotel
More...
 
Number of views : 620
Address : No 824 Hospital Road Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 222 9209
 
 
Kuna Rest INN & Restaurant
More...
 
Number of views : 262
Address : No 211,Kandy Road,Kokuvil,Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 490 0524
 
 
Land Mart Resort
More...
 
Number of views : 287
Address : No 237,K.K.S Road, Kokuvil,Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 320 7466
 
 
G.G Hotel
More...
 
Number of views : 300
Address : 1st, Cross Street, Jaffna.,
Srilanka
Tel : ---
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5564
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4985
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4597
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3676
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 3171
(2014-02-16)
Jaffna College Under...watch_eye 3161
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2955
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2951
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2761
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2464
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2460
(2013-02-14)
Sri Murugan Communic...watch_eye 2317
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.