முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Educational Institutes >> GCE Advanced Level
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Science Hall- Jaffna
The leading G.C.E. A/L Education Provider in Sri Lanka. [G.C.E. A/L Maths & Bio Stream] Since 1988
More...
 
Number of views : 1403
Address : 134 Kannathiddy Road, jaffna,
Srilanka
Tel : 078 940 3621 / 077 791 7611
 
 
Science Corner
The leading G.C.E. A/L Education Provider in Sri Lanka. [G.C.E. A/L Maths & Bio Stream]
More...
 
Number of views : 346
Address : Brown Road, Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 222 7379
 
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 6017
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 5259
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4796
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3840
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 3385
(2014-02-16)
Jaffna College Under...watch_eye 3226
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 3093
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2983
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2801
(2013-02-13)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2564
(2013-02-14)
Sri Murugan Communic...watch_eye 2553
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2515
(2013-02-14)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.