முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Medical Clinics & Pharmacy >> Pharmacy
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Vel Pharmacy
More...
 
Number of views : 196
Address : Vel Pharmacy Kodikamam,
Srilanka
Tel : 077 66 02 297
 
 
City medical pharmacy
More...
 
Number of views : 264
Address : 487, Hospital Road, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 0212220537, 0212222198
 
 
Get Well Pharmacy
More...
 
Number of views : 178
Address : No 886, Jaffna-Kankesanturai Rd, Jaffna 40000,
Srilanka
Tel : 021 2 228851
 
 
Prince Pharmacy
More...
 
Number of views : 144
Address : No:462D, Hospital Rd, Jaffna 40000,
Srilanka
Tel : 077 625 2883
 
 
Ratnam Pharmacy
More...
 
Number of views : 130
Address : 384, Hospital Rd, Jaffna 40000,
Srilanka
Tel : 0212222667
 
 
Cargills Food City PHARMACY
More...
 
Number of views : 162
Address : 420, Hospital Road, Jaffna, Sri Lanka,
Srilanka
Tel : 021 2 227703
 
 
Jegan Pharmacies
More...
 
Number of views : 161
Address : 462B, Hospital Road, Jaffna.,
Srilanka
Tel : (021) 222 - 2194
 
 
Royal Medical Centre
More...
 
Number of views : 253
Address : No: 154, Hospital Road, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 077-6544731
 
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 3676
(2014-03-12)
Thinakkural News Pap...watch_eye 3611
(2013-02-11)
Valampurii News Pape...watch_eye 3486
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2543
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2443
(2013-02-13)
Jaffna College Under...watch_eye 2425
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2312
(2013-02-13)
Advanced Technologic...watch_eye 2260
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 1950
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1944
(2013-02-11)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1802
(2013-02-14)
Thirumurugan Com Net...watch_eye 1718
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.