முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Medical Clinics & Pharmacy >> hospitals & Dental
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Royal Medical Centre
More...
 
Number of views : 857
Address : 154, Hospital Road, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 077-6544731
 
 
Green Life Dental Surgery
More...
 
Number of views : 750
Address : Maruthanarmadam, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 077-5443779
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 537
Address : Manthikai, Point Pedro, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-2263261,021-2263262
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 428
Address : Thellipalai, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3212614
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 449
Address : Kandy Road, Chavakachcheri, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-2270032,021-3215429,021-3216029
 
 
Base Hospital
More...
 
Number of views : 342
Address : Valvettithurai, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-2263530
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 291
Address : Pungudutivu, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3205759
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 300
Address : Atchchuvely, Jaffna,
Srilanka
Tel : 021-3215430,021-3216037
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 294
Address : Karainagar, Jaffna,
Srilanka
Tel : 021-3216573
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 293
Address : Karainagar, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3216573
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5565
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4985
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4597
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3676
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 3172
(2014-02-16)
Jaffna College Under...watch_eye 3161
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2955
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2952
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2761
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2465
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2461
(2013-02-14)
Sri Murugan Communic...watch_eye 2317
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.