முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Telecommunication
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
airtel
More...
 
Number of views : 366
Address : Hospital Rd, Jaffna,
Srilanka
Tel : 0755 555 555
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Etisalat Sri Lanka
More...
 
Number of views : 273
Address : No 420, 1st floor Cargills square, Hospital Road, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 072-2541100
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Hutch
More...
 
Number of views : 514
Address : Old Post office Rd, Jaffna,
Srilanka
Tel : 078 578 5785
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Mobitel (pvt) ltd
More...
 
Number of views : 266
Address : Stanly Rd, Jaffna 40000 ,
Srilanka
Tel : 071 275 5777
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Dialog
More...
 
Number of views : 193
Address : HEAD OFFICE : 475, Union Place, Colombo 02,,
Srilanka
Tel : 077-7123456
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Lanka bell
More...
 
Number of views : 323
Address : Head Office : Lanka Bell Limited, No.344, Galle Road, Colombo 03,,
Srilanka
Tel : 011 5335000
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
SLT Teleshop Jaffna
More...
 
Number of views : 393
Address : MPCS Building, KKS Road, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-2222249
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Srilanka Telecom
More...
 
Number of views : 221
Address : Pannai Road, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021 2222231
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5350
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4787
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4408
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3607
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 3102
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 2993
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2925
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2916
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2734
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2422
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2349
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2164
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.