முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Business
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Ambikai Nagai Malikai
More...
 
Number of views : 307
Address : 122 Kasthuriyar Road Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 222 84 44
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Ambigai Jewellers
More...
 
Number of views : 340
Address : 34a Kasthuriyar Road, Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 222 25 38
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Kanesha Jewellary
More...
 
Number of views : 275
Address : Main Street, Point Pedro.,
Srilanka
Tel : 077 66 85 047
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Siva Jewellary
More...
 
Number of views : 243
Address : Main Street, Point Pedro.,
Srilanka
Tel : 021 321 26 28
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Vigneswary Jewellary
More...
 
Number of views : 365
Address : Main Street, Point Pedro.,
Srilanka
Tel : 077 13 76 635
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Jeya\'s Jewellary
More...
 
Number of views : 414
Address : Main Street, Point Pedro.,
Srilanka
Tel : 077 13 26 781
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
A.R.A Jewellary
More...
 
Number of views : 333
Address : Main Street, Point Pedro.,
Srilanka
Tel : 077 66 10 845
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Sri Suseela Jewellary
More...
 
Number of views : 401
Address : Main Street, Point Pedro.,
Srilanka
Tel : 077 72 10 206
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Tharan Jewellary
More...
 
Number of views : 410
Address : Main Street, Point Pedro.,
Srilanka
Tel : 077 32 76 356
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Manchu Jewellary
More...
 
Number of views : 453
Address : Main Street, Point Pedro,
Srilanka
Tel : 077 53 96 723
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5107
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4589
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4241
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3517
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 3028
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2891
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2888
(2013-02-13)
Arrul Global Express...watch_eye 2774
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2687
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2373
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2226
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2142
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.