முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Hotels & Restaurants
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Thanush Hotel and Coolbar
More...
 
Number of views : 293
Address : Point Petro Road, Kodikamam.,
Srilanka
Tel : 077 45 85 195
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Taste off Jaffna
Come On By & Taste the Difference…. A New Dawn in Tourism in Jaffna
More...
 
Number of views : 297
Address : No 101 main street Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 222 1322
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Palamuthirsolai - Nallur
More...
 
Number of views : 444
Address : 624A,Point pedro Road,Nallur,
Srilanka
Tel : 077 849 0820
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Palamuthirsolai - Meesalai
More...
 
Number of views : 416
Address : Kandy Road Meesalai,
Srilanka
Tel : 021 568 3949
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Thinakkural Rest
More...
 
Number of views : 326
Address : No 45 Chetty Street Nallur,
Srilanka
Tel : 021 222 6476
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Tast of Jaffna Restaurant
More...
 
Number of views : 242
Address : No 101 MAin Street Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 222 1322
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Sun Guest House
More...
 
Number of views : 263
Address : No 120 temple Road Jaffna,
Srilanka
Tel : 077 93 61 427
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Serendip Inn
More...
 
Number of views : 217
Address : 86/1 Point pedro Road.Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 222 6242
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Penisula Holiday Rest
More...
 
Number of views : 296
Address : No 281 Kandy Road Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 459 0374
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Moorthy Guest House
More...
 
Number of views : 539
Address : No 62/10tanly Road Jaffna,
Srilanka
Tel : 021 221 9399
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 6017
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 5259
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4796
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3841
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 3385
(2014-02-16)
Jaffna College Under...watch_eye 3227
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 3093
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2984
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2801
(2013-02-13)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2564
(2013-02-14)
Sri Murugan Communic...watch_eye 2553
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2515
(2013-02-14)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.