முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Advanced Technological Institute, Jaffna.(ATI) | Jaffna Business Directory | Webdirectory
Educational Institutes >> Higher Studies >> Advanced Technological Institute, Jaffna.(ATI)
Address : No 665/2 Beach Road, Guruagar, Jaffna.
Country : Srilanka
Tel : 021 222 9803
Fax :
E-mail : info@atijaf.com
Web : www.atijaf.com
 
Number of views : 3518
About Company
ATI Jaffna, a leading technological Institute in the Northern region welcomes you to witness a truly unique experience!.
 
send to friend    Add Bookmark
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5108
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4589
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4241
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3517
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 3028
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2891
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2889
(2013-02-13)
Arrul Global Express...watch_eye 2774
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2687
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2374
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2227
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2142
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.