முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Uthayan News Paper | Jaffna Business Directory | Webdirectory
Medias >> Print Media >> Uthayan News Paper
Address : 361, Kasthuriyar Road, Jaffna
Country : Srilanka
Tel : 0094 21 567 9944
Fax : 0094 21 222 9731
E-mail : news@uthayan.com
Web : www.uthayan.com
 
Number of views : 3915
About Company
Daily Tamil News Paper From Jaffna Sri Lanka.
 
send to friend    Add Bookmark
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 3914
(2014-03-12)
Thinakkural News Pap...watch_eye 3727
(2013-02-11)
Valampurii News Pape...watch_eye 3679
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2592
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2531
(2013-02-13)
Advanced Technologic...watch_eye 2528
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 2512
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2357
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2029
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1995
(2013-02-11)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1854
(2013-02-14)
Arrul Global Express...watch_eye 1812
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.