முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Thirumurugan Com Net | Jaffna Business Directory | Webdirectory
Travel Agents & Ticketing Agents >> Courier Service >> Thirumurugan Com Net
Address : No 271A KKS Road Jaffna.
Country : Srilanka
Tel : 021 222 7835
Fax : ----
E-mail : ---
Web : ----
 
Number of views : 2030
About Company
DHL commits its expertise in international parcel, express, air and ocean freight, road . Express courier delivery from the specialists in international shipping.
 
send to friend    Add Bookmark
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 4780
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4381
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4109
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3348
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 2948
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2842
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2836
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2632
(2013-02-13)
Arrul Global Express...watch_eye 2436
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2319
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2154
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2101
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.