முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
greedy\'s Hotel | Jaffna Business Directory | Webdirectory
Hotels & Restaurants >> Hotels >> greedy\'s Hotel
Address : No 205 Kasthuriyar Road Jaffna
Country : Srilanka
Tel : 077 77 14466
Fax : ***
E-mail : ***
Web : ***
 
Number of views : 204
About Company
 
send to friend    Add Bookmark
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 3829
(2014-03-12)
Thinakkural News Pap...watch_eye 3690
(2013-02-11)
Valampurii News Pape...watch_eye 3596
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2573
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2500
(2013-02-13)
Jaffna College Under...watch_eye 2479
(2014-02-05)
Advanced Technologic...watch_eye 2413
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2339
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2007
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1977
(2013-02-11)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1836
(2013-02-14)
Arrul Global Express...watch_eye 1764
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.