முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Bank of ceylon /Jaffna | Jaffna Business Directory | Webdirectory
Financial Services >> Bank >> Bank of ceylon /Jaffna
Address : 476, 476A, Hospital Road,Jaffna
Country : Srilanka
Tel : 0212224018
Fax :
E-mail : boc005@boc.lk
Web : www.boc.lk
 
Number of views : 2773
About Company
Bank of Ceylon (BoC) was founded in 1939 Jaffna branch was opened on 02.02.1945, It\'s grade S1
 
send to friend    Add Bookmark
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 4332
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4021
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 3959
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 2848
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 2794
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2772
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2723
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2544
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2223
(2013-02-14)
Arrul Global Express...watch_eye 2118
(2014-02-16)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2039
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2038
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.