முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Bank of ceylon /Chavakachcheri | Jaffna Business Directory | Webdirectory
Financial Services >> Bank >> Bank of ceylon /Chavakachcheri
Address : VMK Building, Kandy Road,Chavakachcher.
Country : Srilanka
Tel : 0212227396
Fax :
E-mail : boc501@boc.lk
Web : www.boc.lk
 
Number of views : 2891
About Company
It was opened on 11.11.1977,Branch code-501,Grade-A
 
send to friend    Add Bookmark
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 5107
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 4589
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4241
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3517
(2014-02-05)
Jaffna College Under...watch_eye 3027
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2890
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2888
(2013-02-13)
Arrul Global Express...watch_eye 2773
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2686
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2373
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2226
(2013-02-14)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 2141
(2013-02-11)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.