முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Bank of ceylon /Chavakachcheri | Jaffna Business Directory | Webdirectory
Financial Services >> Bank >> Bank of ceylon /Chavakachcheri
Address : VMK Building, Kandy Road,Chavakachcher.
Country : Srilanka
Tel : 0212227396
Fax :
E-mail : boc501@boc.lk
Web : www.boc.lk
 
Number of views : 2298
About Company
It was opened on 11.11.1977,Branch code-501,Grade-A
 
send to friend    Add Bookmark
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Thinakkural News Pap...watch_eye 3465
(2013-02-11)
Uthayan News Paper...watch_eye 3386
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 3213
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2453
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2297
(2013-02-13)
Jaffna College Under...watch_eye 2297
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2226
(2013-02-13)
Advanced Technologic...watch_eye 1946
(2014-02-05)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1867
(2013-02-11)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 1849
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1721
(2013-02-14)
Thirumurugan Com Net...watch_eye 1653
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.