முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
DHL,ARAMEX & SKY | Jaffna Business Directory | Webdirectory
Travel Agents & Ticketing Agents >> Courier Service >> DHL,ARAMEX & SKY
Address : No: 976, K K S Road Jaffna
Country : Srilanka
Tel : 021 221 5656
Fax :
E-mail : annaandco.jaffna@gmail.com
Web : akathamarks.com
 
Number of views : 690
About Company
Best Service , Best Rate for All Countries. if You sent once ,you feel the difference
 
send to friend    Add Bookmark
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Uthayan News Paper...watch_eye 6017
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 5259
(2013-03-04)
Thinakkural News Pap...watch_eye 4796
(2013-02-11)
Advanced Technologic...watch_eye 3840
(2014-02-05)
Arrul Global Express...watch_eye 3385
(2014-02-16)
Jaffna College Under...watch_eye 3226
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 3093
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2983
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2800
(2013-02-13)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 2564
(2013-02-14)
Sri Murugan Communic...watch_eye 2553
(2014-02-16)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 2515
(2013-02-14)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.